Vakfın Amacı

Kopuzlar Vakfı; Kopuz Ailesinden iş dünyasında yatırımları olan sanayici ve iş adamlarının; sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da faydaya dönüştürmek ve bu faydayı köprü vazifesi görerek milletimize ulaştırmak hedefindedir.

  • Başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek
  • Okul, öğrenci yurdu, kütüphane, sağlık tesisleri,kültür merkezleri, çocuk bakım yuvaları, yaşlılar evi vs. açmak, işletmek ve mevcutlara destek olmak,
  • Sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler ve çevre korunması amacıyla tesisler açmak, işletmek ve mevcutlara destek vermek,
  • Afetzede ve muhtaç insanlara maddi ve manevi yardımda bulunmak,
  • Milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayan çalışmalar yapmak,

başlıca hedeflerimizdir.

(0216) 339 29 53
info@kopuzlarvakfi.org.tr
KADIKÖY / İSTANBUL
Mehmet Akfan Sk. Koşuyolu Cad. No:25