Kopuzlar Vakfı Veliköy Sağlık Ocağı


Kopuzlar Vakfı Veliköy Sağlık Ocağı, 1966 yılında Rize'de açılan 5. sağlık ocağıdır. O dönem de köy halkımıza büyük hizmetler vermiş, hasta muayenesi ve doğum dahil halkımızın güven duyarak hizmet aldığı bir sağlık kurumu olmuştur. Çağımızın gelişimlerine uyum sağlayamadığı ve sahipsiz bırakıldığı için, zamanla çürümeye yüz tutmuş bir bina haline gelmiştir. 1999 yılında göreve başlayan Dr. Yavuz Kopuz'un öncülüğünde tadilatına başlanılan sağlık ocağımız, bugün Rize'deki en modern sağlık ocaklarından biri olmuştur. Sağlık ocağımızda tüm röntgenlerin çekildiği röntgen cihazlarımız, her türlü tetkiklerin uygulandığı laboratuvarımız, ultrasonografi cihazımız, hastalarımızın yatarak tedavi olabileceği hasta odaları ve tam teşekküllü ambulansımız bulunmaktadır.

Yapım Yılı: 2004