OSMANLI ARŞİVİ

1851 Yılı Veliköy'ün Öşür Kayıtları

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Öşür, İslam maliyesinde toprak ürünlerinden alınan bir vergidir. Çeşitli dönemlerde, şartlara, ürünün cinsine ve yetiştirilme şekline bağlı olarak %5-%10 arasında bir oranda tahsil edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin de en önemli gelir kaynaklarından biri olan öşür…

Kurtuluş Savaşı'nda İpsiz Recep ve Veliköylüler

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

İpsiz Recep’in dedesi Emiralioğullarından Abdullah, babası Hüseyin, anası Cemile’dir. Nüfus kaydına göre 1862, yaşıtlarının ifadesine göre 1855 yılında doğdu. Doğum yeri rize şehir merkezi doğusunda eski adıyla Holdoz olan Portakallık mahallesindedir.

Osmanlı'da Vasilik Kurumu ve Veliköy'de Bir Vasi Tayini

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Anne veya babalardan birisinin veya her ikisinin vefat etmesiyle parçalanan ailelerin ergenlik yaşına girmemiş çocuklarının ebeveynlerinden kendilerine intikal eden mirasları vardır…

Osmanlı'da Vakıfçılık ve Veliköy Vakıfları

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Vakfın en sade tarifi “hayır kurumu”dur. İslam hukukunda ise; kişinin kendi mülkiyetinde olan bir takım malları, kendi mülkiyetinden çıkararak, ebedi olmak üzere insanların istifadesine sunmasıdır. Bu ifadeden anlaşıldığına göre vakıf, hukuki bir akit olup bununla bir kimse…

Osmanlı Şer'iye Mahkemeleri ve 134 Sene Önce Veliköy'de Bir Miras Taksimi

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Osmanlı Devleti’nde her kaza ve nahiye merkezinde bir Şer’iye Mahkemesi bulunuyordu. Bu mahkemenin başında kadı veya naib denen dini ve şer’i meseleleri hakkıyla öğrenip icazet almış, sonra da bugünkü Hukuk Fakültesi karşılığı…

Rize-Erzurum Yolunun 153 Yıllık Hikayesi

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Gidemediğin yer senin değildir demiş eskiler. Medeniyet, kalkınma, etkileşme, aklımıza ne gelirse hep ulaşım sonucunda meydana gelir. Gidebilmek ulaşmayla, ulaşma da en basit anlatımıyla “yol” ile mümkündür. Ulaşmanın temel alt yapısı yol olduğu için tarih boyunca bütün medeniyetler…

Rize Tasavvuf Kültürü ve Kopuzlar

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinin gösterdiği istikamette yaşayıp, kişinin gönlünü kötülüklerden temizlemeyi, kalbini Allah aşkıyla doldurup ruhunu arındırmayı öğreten yol olarak…

Veliköy Tarihi

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Rize’nin kalabalık köylerinden biri olan Veliköy’ün kuzeyinde Taşlık (Kuzandinoz), doğusunda Boğaz Köyü, güneyinde Pınarbaşı ve Ketenli (Apanconoz), batısında ise Aktaş ve Taşpınar (Concik) köyleri bulunur…

Kopuz Ailesinden Bir Mutasavvıf Şeyh Mehmed Ali Efendi

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Hayatın her alanını kuşatan ve tanzim eden dini hayatın önemli bir cüzünü oluşturan tasavvuf, kişinin görünenin dışında, iç dünyasını, kalbini, ruhunu temizlemeyi ve olgunlaştırmayı amaçlar…

1853 Kırım Savaşı ve Rizelilerin Yardımı

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda Rusya ile yaptığı savaşlardan biri, tarihe “Kırım Harbi” olarak geçen savaştır. Bu savaş 4 Ekim 1853 – 30 Mart 1856 tarihleri arasında yaşanmıştır…

1835 Yılında Rize Veliköy Nüfusu

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Gülhane Hattı hümayunu ile başlayan idari düzenlemeler kapsamında, askerlik yaşına gelenleri tespit ile vergi işlerini düzenlemek maksadıyla sancak ve kazalar birer…

Gündoğlulu Bir Alim ve Hukukçu Mustafa Celalettin Efendi

Araştırmacı-Yazar: İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU

Mustafa Celalettin Efendi Gündoğdu ve Veliköy bölgesinin kalabalık akrabalarından Mollaahmetoğlu sülalesindendir. Bu sülale Osmanlının son yüzyılından itibaren ilmiye ve mülkiye kadrolarında çok sayıda fazileti insan yetiştirmiş bir akrabadır…

(0216) 339 29 53
info@kopuzlarvakfi.org.tr
KADIKÖY / İSTANBUL
Mehmet Akfan Sk. Koşuyolu Cad. No:25