Karye-i Veyla

Rize’nin kalabalık köylerinden biri olan Veliköy’ün merkezi, il merkezine 13 km uzaklıkta olup rakımı 150 metredir. Veliköy’ün de içerisinde bulunduğu coğrafya Osmanlı tarihi boyunca Rize merkez kazasından çok Çayeli kazasına bağlı olmuştur. Zaman zaman Rize ile Çayeli kazaları arasında gidip gelen bu coğrafya, 15 Eylül 1930’da hazırlanıp İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın imzasıyla Başbakanlığa gönderilen Rize kazasında iki yeni nahiye teşkiline dair kararname ile İyidere ve Gündoğdu nahiyeleri kurulunca Veliköy, Gündoğdu nahiyesine bağlanan 14 köyden biri olmuştur.

Doğu Karadeniz bölgesinin tümü için olduğu gibi Rize ve civarı için yapılan tarih araştırmalarında müracaat edilebilecek en eski kaynaklar Osmanlı Tapu Tahrir Defterleridir. Bunlar fetihten sonra Osmanlı kâtipleri tarafından şehir, kasaba, köy ve mahallelerin dolaşılması suretiyle vergi vermeye muktedir kişileri, üretilen mahsulleri, değirmenler gibi işletmeleri kaydettikleri ve buna göre vergi uygulaması yaptıkları defterlerdir.

Nitekim 1486 yılına ait defterden sonra Rize ve çevresine ait kayıtların bulunduğu defterlerde 1515, 1530, 1554 ve 1583 yıllarında yenilenmiştir. Bu defterler incelendiği zaman içerilerinde Rize’ye bağlı 26 (karye) köyün tahririnin bulunduğu görülmektedir. Bu köyler arasında eski adı Veyla olan Veliköy’ün tahriri bulunmamakta ancak Veliköy’e en yakın karye olan Mirekalo(Hamidiye-Tatlıdere) tahriri yer almaktadır.

Karye-i Veyla, Veyla Köyü yani Veliköy anlamına gelmektedir.

(0216) 339 29 53
info@kopuzlarvakfi.org.tr
KADIKÖY / İSTANBUL
Mehmet Akfan Sk. Koşuyolu Cad. No:25