Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'un Minik Sporcuları


Kopuzlar Vakfı Veliköyspor olarak iki yıl önce ektiğimiz tohumlar yeşerdi ve yakında meyvelerini almaya başlayacağız.

Düzenli spor yapma alışkanlığı çocuk yaşta kazanılır. Spor yapmayan, dengesiz beslenen çocukların sağlıklı bir gelişim süreci göstermeleri zordur. Bu sebeple, erken yaşlarda fiziksel aktivitelere katılmaları yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Disiplinli olmayı öğreten aktiviteler çocukların sorgulayıcı bakış açılarının ve düşünme yetilerinin gelişimine katkı sağlayarak okul başarılarını olumlu yönde etkiler. Sporun demokratik toplum oluşturulmasında önemli katkıları vardır.

Bilhassa takım sporları sayesinde diğer bireylerle olan ilişkilerini kurallar dâhilinde yürütme, gruba liderlik yapma veya liderle birlikte hareket etme, alınan kararları kabullenme, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme gibi birçok yönden gelişim sağlar. Kazanılan bu özellikler, demokratik toplum açısından çok önemli bireysel değerlerdir.

Çocukların antrenman ve müsabakalarda motive edilmesi çalıştırıcının işidir. Antrenörün dışında ailelerin bu işe müdahale etmeleri, çocukların antrenman ve müsabakalarda performanslarının düşmesine neden olur ve spor eğitimini olumsuz etkiler. Anne ve babaya düşen önemli görev çocuklarının iyi beslendiğinden, doğru zaman aralığında gerektiği kadar uyuyarak dinlendiğinden emin olmalarıdır.